The sanctuary of the Chinju Do


瓰

Namu Hiyoshi-Sanno Gongen

Namu Fushimi-inari Daimyojin

Namu Daijizai Tenjin (Kitano Tenjin)


[Myohoji Tour]